Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Gymnázium - Maturita


Maturitní zkoušky 2020/2021

Aktuální opatření obecné povahy k MZ 2020/2021:

  1. Opatření obecné povahy MŠMT, č.j.: MSMT-3267/2021-3 ze dne 15. 3. 2021
  2. Jednotné zkušební schema, č.j.: MSMT-521/2021-6, březen 2021
  3. Metodika k novému opatření obecné povahy, které upravuje model MZ 2020/2021 ze dne 15. 3. 2021

 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná maturitní zkoušku, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Opatření MŠMT k MZ v roce 2021 ze dne 29. 1. 2021

Opatření MŠMT k MZ v roce 2021 dodatek ze dne 15. 2. 2021

MZ 2021 – Platné znění opatření obecné povahy ve znění dodatku

Věcný záměr úprav maturitní zkoušky v roce 2021

https://maturita.cermat.cz/

Aplikace InspIS SETmobile, která vám pomůže při přípravě na maturitní zkoušky

  

Společná část maturitní zkoušky

 Všechny zkoušky společné části zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném termínu a za stejných podmínek. Ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení.

1. povinná zkouška - český jazyk a literatura,

2. povinná zkouška – žák si zvolí z nabídky: cizí jazyk nebo matematika.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován.

MŠMT v souladu s §2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje konkrétní termíny pro konání didaktických testů společné části MZ pro jarní zkušební období roku 2021 v termínu 24. 5. – 26. 5. 2021 (mimořádný termín 7. 7. - 9. 7. 2021).

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů cizí jazyk, matematika a předmětu matematika rozšiřující. 

Organizaci a termíny společné části maturitní zkoušky naleznete na https://maturita.cermat.cz/

 

Profilová část maturitní zkoušky

Skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek z následující nabídky.

 · Matematika

· Cizí jazyk (jiný než ve společné části)

· Biologie

· Fyzika

· Chemie

· Zeměpis

· Základy společenských věd

· Dějepis

· Informatika a výpočetní technika

 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (pokud si žák zvolí) spadají do profilové zkoušky a konají se formou ústní zkoušky před komisí.

Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části. Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná. Pokud se žák rozhodne zkoušku(y) vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021.

Pro ústní zkoušku z předmětů matematika a informatika a výpočetní technika stanovil ředitel školy prodloužení doby přípravy na 30 minut.

V obou oborech může žák konat navíc až dvě nepovinné zkoušky formou ústní zkoušky před zkušební komisí. Nabídka předmětů je stejná jako pro povinné ústní zkoušky.

Kritéria hodnocení ústních zkoušek.

Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka.

 

Tematické okruhy profilové části maturitní zkoušky v roce 2021

Matematika 2021

Anglický jazyk 2021

Německý jazyk 2021

Ruský jazyk 2021

Francouzský jazyk 2021

Biologie 2021

Fyzika 2021

Chemie 2021

Zeměpis 2021

Základy společenských věd 2021

Dějepis 2021

Informatika a výpočetní technika 2021

 

Seznam literárních děl

Stanovený počet titulů je 20. Pravidla pro výběr jsou uvedena v maturitním seznamu literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 30. dubna 2021. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl v daném školním roce.

Maturitní seznam literárních děl 2021 - Gymnázium

 

Sledujte oficiální stránky maturitní zkoušky.