Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Průmyslová škola - Maturita


Nové informace, termíny všech maturitních zkoušek

27. 5. Praktická MZ T4A
27. a 28. 5. Praktická MZ E4A
31. 5. a 1. 6.  Praktická MZ E4B
31. 5. až 4. 6.  Svatý týden E4A a T4A
7. až 11. 6. Ústní MZ E4A a T4A
7. až 11. 6. Svatý týden E4B
14. až 18. 6.  Ústní MZ E4B

 

Nové termíny didaktických testů [PDF, 2630 kB]    Maturitní kalendář (Cermat)

Opatření obecné povahy z 15. 3. 2021 (mění pravidla konání MZ a ukončování vzdělání) [PDF, 8,8 MB]

 

Opatření obecné povahy (mění pravidla konání MZ a ukončování vzdělání z 29. 1. 2021 [PDF, 404 kB]; Opatření obecné povahy - dodatek z 15. 2. 2021 [PDF, 1,6 MB]

 

Maturitní zkoušky 2020/2021

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část maturitní zkoušky

 1. povinná zkouška - český jazyk a literatura,
 2. povinná zkouška – žák si zvolí z nabídky: cizí jazyk nebo matematika.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován.

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů cizí jazyk, matematika a předmětu matematika rozšiřující.

 

Aplikace InspIS SETmobile, která vám pomůže při přípravě na maturitní zkoušky

 

Informace o maturitních zkouškách, maturitní kalendář a přehled změn v naváznosti na opatření MŠMT naleznete na stránkách Cermatu.

 

Profilová část maturitní zkoušky

se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 3 povinných zkoušek z následující nabídky.

Obor elektrotechnika

 1. praktická zkouška z elektrotechnických měření (ELM) je povinná,
 2. a 3. zkouška je ústní před zkušební komisí, žáci si mohou volit z předmětů:
  technika počítačů (TEP), elektrická zařízení (ELZ), elektronika (ELE) a automatizační technika (AUT).
  Pro ústní zkoušku z předmětu elektronika (ELE) stanovil ředitel školy prodloužení doby přípravy na 30 minut.

Obor informační technologie

Zkouška se skládá ze tří předmětů.

 1. praktická zkouška s možnosti volby jednoho předmětu z nabídky:
  programování (PRG), databázové systémy (DBS) a počítačové sítě prakticky (PSP), kde zkouška z databázových systémů bude obsahovat náplň předmětů DBS a PRA.
 2. a 3. zkouška je ústní před zkušební komisí, žáci si mohou volit z předmětů:
  technika počítačů (TEP), operační systémy (OPS), teorie počítačových sítí (TPS) a telekomunikační technika (TET), kde zkouška z telekomunikační techniky bude obsahovat náplň předmětů ELE a TET.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka v profilové části se konají formou ústní zkoušky před zkušební komisí. Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části. Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná. Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021.

 

Seznam maturitních témat pro profilové zkoušky E4A [PDF, 2,2 MB]

Seznam maturitních témat pro profilové zkoušky E4B [PDF, 2 MB]

Seznam maturitních témat pro profilové zkoušky T4A [PDF, 2,4 MB]

Školní seznam literárních děl určených pro ústní zkoušku z CJL, [PDF, 443 kB]
Žákovský seznam literárních děl je nově možné předkládat až do 30. dubna 2021 (původní termín byl do 31. března 2021).

Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka [DOCX, 21 kB]

 

Další pravidla konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky

 1. Praktická zkouška se koná v jednom dni a trvá nejdéle 420 minut. Může být konána individuálně nebo společně více žáky; žáci jsou vždy hodnoceni jednotlivě.