Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Volby do Školské rady

Dle pravidel pro konání voleb do školské rady vyhlašuji volby do Školské rady při Gymnáziu a Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. Stanovuji termín voleb na 30. 9. 2020 od 8:00 do 8:30 hodin.

Způsob konání voleb:

- Právo volit mají všichni zletilí žáci školy a zákonní zástupci nezletilých žáků školy.

- Všichni oprávnění voliči obdrží 14 dnů před termínem voleb hlasovací lístek se seznamem kandidátů.

- Každý oprávněný volič má právo zvolit maximálně dva zástupce ze seznamu kandidátů.

- Nesprávně vyplněné volební lístky budou neplatné.

- Volby se uskuteční v uvedeném termínu v budově školy.

Pro organizaci průběhu voleb stanovuji volební komisi ve složení:

PaedDr. Josef Šebetovský

Mgr. Markéta Kytková

Mgr. Ondřej Jašek

 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 1. září 2020

 

Mgr. Richard Štěpán

ředitel školy