Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje
  Dle platných protiepidemických opatření není povolena přítomnost žáků ve škole a výuka bude realizována distančním způsobem. Výuka bude probíhat dle aktuálního rozvrhu hodin v aplikaci Škola OnLine. Informace k výuce žáci získají prostřednictvím aplikace Teams, nebo prostřednictvím mailu od sv…

Více

Expandujeme a omlazujeme pedagogický sbor. Škola nabízí několik pracovních míst na pozici středoškolský učitel a vyhlašuje na ně výběrová řízení. Pro obory SPŠEI: vedoucí učitel odborného výcviku nebo vedoucí učitel praktického vyučováníÚplný text vyhlášení [PDF,…

Více

Informace k přijímacímu řízení naleznete v nabídce Úřední deska - Přijímací řízení. Důležité upozornění Přítomnost na přijímací zkoušce bude uchazeči umožněna, pouze pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19 a současně předloží doklad o negativním výsledku preventivního testu na…

Více

Školní rok 2020/2021 bude zahájen 1. září 2020 v 8 hodin. První školní den budou mít 1. ročníky pět vyučovacích hodin, ostatní třídy tři vyučovací hodiny. Upozorňujeme, že vzhledem k hygienickým opatřením z důvodu COVID-19 není povolen vstup zákonným zástupcům a doprovodu žáků do budovy školy.…

Více


Pro podzimní termín MZ máme určeny tyto termíny: DT MAT    1. 9. od 12.00 hod.    DT ČJL     2. 9. od od 8.30 hod.    DT ANJ    2. 9. od od 12.30 hod.    Dále pro obory elektrotechnika a informační technologie:  praktická MZ   8. 9.  od 8.00 hod.    ústní MZ       10…

Více


Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace  nabízí pracovní místa na pozici vedoucí vychovatel domova mládeže, vychovatel domova mládeže.   Přihlášky do výběrového řízení zasílejte v tištěn…

Více


Nabídka volného místa Škola nabízí pracovní místo na pozici učitel odborných předmětů střední školy: učitel informatiky (zpracování informací, počítačová grafika, programování, databázové systémy, …), učitel digitálních technologií (číslicová technika,…

Více


V červnu 2020 se uzavřel 42. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ), vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a organizované v gesci Národního pedagogického institutu České republiky. Ve dnech 13. až 14. června 2020 se uskutečnila celostátní přehlídka SOČ, která stejně jako většina…

Více