Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje
Dle platných protiepidemických opatření je povolena praktická výuka na středních školách a rotační výuka nižšího stupně osmiletého gymnázia. Ostatní výuka v Moravskoslezském kraji bude realizována distančním způsobem. K rotační výuce nižšího stupně gymnázia: I.A prezenční v…

Více

Informace k přijímacímu řízení naleznete v nabídce Úřední deska - Přijímací řízení. MŠMT vydalo prostřednictvím Opatření obecné povahy dodatek k přijímacím zkouškám: Dodatek OOP (náhradní termín a zpětvzetí zápisového lístku [PDF, 1.9 MB] Důležité upozorněn…

Více

Výsledky přijímacích zkoušek, seznam přijatých a další podrobnosti si můžete souhrně prohlédnout na Uřední desce.

Více


Naše žákyně Martina Hanusová (II.A) obsadila na Soutěžní přehlídce studentských programů 1. místo - blahopřejeme (podrobnosti naleznete zde).

Více


Smíšený pěvecký sbor Garrendo, který v tomto roce oslavuje 25. výročí od svého založení, vás srdečně zve na "Jarní koncert", který se uskuteční dne 26. dubna 2018 od 16:00 hodin ve foyer školy. (pozvánka)  (fotogalerie)

Více


  Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele u akce „Rekonstrukce kotelny v budově č.p. 1258 (škola)“, Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. Konkrétně provedení stavební rekonstrukce kotelny, která mj. spočívá i ve v…

Více


Vyhlašujeme výběrové řízení na pracovní pozici popsanou v následujícím dokumentu: Pracovní místo - učitel odborných předmětů   Vladimír Kokeš

Více