Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Gymnázium - Exkurze a sportovní kurzy


Žáci gymnázia mají v průběhu studia možnost zúčastnit se celé řady exkurzí a poznávacích zájezdů, studijních pobytů a sportovních kurzů, které jsou pořádány pod odborným vedením pedagogů naší školy. Tyto výchovně vzdělávací akce jsou žáky velmi vítané, zvláště oblíbené jsou každoroční zahraniční geografické exkurze do jednotlivých oblastí Evropy a jazykové studijní pobyty ve Velké Británii nebo Německu.

 

Zahraniční geografické exkurze

Datum

Místo
září 2018 Sicílie
září 2017 Norsko
září 2016 Korsika
září 2015 Alpské země
září 2014 Itálie
září 2013 Benelux
září 2012 Norsko
září 2011 Portugalsko - Španělsko
září 2010 Exkurze se nekonala
září 2009 Turecko
září 2008 Irsko
září 2007 Itálie - Sicílie
září 2006 Řecko
září 2005 Portugalsko
září 2004 Francie
září 2003 Pobaltí - Finsko - Rusko
září 2002 Benelux - Francie
září 2001 Benelux - Francie
červen 2001 Dánsko - SRN
září 2000 Francie
září 1999 Liparské ostrovy - Sicílie
září 1998 Korsika - Sardinie
září 1997 Francie
září 1996 Itálie - Rakousko
říjen 1995 Španělsko - Francie - Švýcarsko
září 1994 Chorvatsko - Itálie
září 1993 Itálie - Rakousko

  Zahraniční jazykové pobyty

  Každoročně vyjíždí žáci na jazykový a poznávací pobyt do Anglie s programem, který vytvořili naši vyučující
  cizích jazyků. (fotografie)

 

  Sportovní kurzy
  Každoročně se žáci tříd II.A, V.A a I.B zúčastňují pětidenního lyžařského výcvikového kurzu. (fotografie)

  Obdobně se každý rok zúčastňují žáci tříd VI.A a III.B letního výcvikového kurzu (pěší turistika, vodácký výcvik,
  cykloturistika). (fotografie) (video)

  Soustředění talentů

  V rámci dlouhodobé systematické práce s talentovanou mládeží v oblasti přírodovědných předmětů se každoročně na
  podzim uskutečňuje třídenní soustředění talentů - řešitelů olympiád. Spolupořadatelem této akce je Asociace
  středoškolských klubů ČR. Cílem je příprava talentovaných žáků na olympiády, korespondenční semináře a soutěže
  v předmětech matematika, fyzika, chemie, biologie a zeměpis. (fotografie)