Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Přijímací řízení


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Škola vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání 26-51-H/01 Elektrikář; text dokumentu si můžete stáhnout zde.

Škola vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie; text dokumentu si můžete stáhnout zde.

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Obory vzdělání Seznam přijatých Pořadí dle výsledků Výsledky prvního a posledního
Elektrikář  Seznam přijatých.pdf  Pořadí.pdf  Výsledky.pdf
Gymnázium čtyřleté  Seznam přijatých.pdf  Pořadí.pdf  Výsledky.pdf
Informační technologie  Seznam přijatých.pdf  Pořadí.pdf  Pouze jeden přijatý

  

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Obory vzdělání Seznam přijatých Pořadí dle výsledků Výsledky prvního a posledního
Elektrikář  Seznam přijatých.pdf  Pořadí.pdf  Výsledky.pdf
Elektrotechnika  Seznam přijatých.pdf  Pořadí.pdf  Výsledky.pdf
Gymnázium čtyřleté  Seznam přijatých.pdf  Pořadí.pdf  Výsledky.pdf
Gymnázium osmileté  Seznam přijatých.pdf  Pořadí.pdf  Výsledky.pdf
Informační technologie  Seznam přijatých.pdf  Pořadí.pdf  Výsledky.pdf

 

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Text dokumentu si můžete stáhnout zde.

Kritéria pro gymnázium:

čtyřleté

osmileté

Kritéria pro maturitní obory průmyslové školy:

elektrotechnika, informační technologie

Kritéria pro obor s výučním listem:

elektrikář

  

Stručné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2018/2019

Jednotné přijímací zkoušky konané formou písemného testu z předmětů matematika a český jazyk a literatura proběhnou v těchto termínech:

1. termín: 12. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělání, 13. dubna 2018 - pro obor osmiletého gymnázia

2. termín: 16. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělání, 17. dubna 2018 - pro obor osmiletého gymnázia

 

Náhradní termín přijímacích zkoušek je stanoven pro všechny obory vzdělání stejně:

1. termín: 10. května 2018

2. termín: 11. května 2018

 

Na obor vzdělání se závěrečnou zkouškou a výučním listem (26-51-H/01 Elektrikář) se tyto termíny nevztahují (uchazeči přijímací zkoušky nekonají).

 

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2018/2019

Obory vzdělání s maturitní zkouškou

18-20-M/01  Informační technologie, čtyřleté denní studium – 30 uchazečů

26-41-M/01  Elektrotechnika se zaměřením aplikace počítačů, čtyřleté denní studium – 60 uchazečů

79-41-K/41   Gymnázium, čtyřleté denní studium – 30 uchazečů

79-41-K/81   Gymnázium, osmileté denní studium – 30 uchazečů

 

Obor vzdělání s výučním listem

26-51-H/01   Elektrikář, tříleté denní studium – 30 uchazečů

                    

Přijímací zkoušku může každý žák konat dvakrát, tedy na obou školách, na které si podal přihlášku ke vzdělávání. Započítává se vždy lepší výsledek z každého testu. Pořadí škol na přihlášce nesouvisí s tím, o kterou školu nebo obor má uchazeč větší zájem.

Kritéria pro jednotlivé obory vzdělání budou zveřejněna do konce ledna 2018.

Přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné doručit (osobně na sekretariát nebo poštou) do 1. 3. 2018 (včetně). Přihlášku lze stáhnout na stránkách MŠMT.

 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám školní rok 2018/2019

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace pořádá pro všechny zájemce o studium na naší škole přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školu pro žáky pátých a  devátých tříd pro školní rok 2018/19.

  • Kurzy se konají ve dnech 9. 2. 2018 v 16:00 hodin a  2. 3. 2018 v 16:00 hodin (je možno přihlásit se na oba termíny).
  • Dvě lekce po 120 minutách (z českého jazyka a matematiky).
  • Kurzy se budou konat v budově školy a povedou je plně aprobovaní a zkušení učitelé.
  • Na kurzy je možno se přihlásit telefonicky (595 537 508) nebo osobně na sekretariátu školy nebo e-mailem (jarmila.zbavitelova@frengp.cz).
  • Při přihlašování je nutno uvést jako kontaktní údaj funkční e-mailovou adresu, na kterou bude zaslána pozvánka.
  • Maximální počet míst každého kurzu je 60.
  • Přihlašování do kurzu bude zastaveno 6. 2. 2018 (pro kurz pořádaný dne 9. 2. 2018) a 27. 2. 2018 (pro kurz pořádaný dne 2. 3. 2018) nebo při dosažení maximálního počtu (60) před tímto datem.