Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Povinně zveřejňované informace


Informace o škole

Oficiální název:
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Sídlo:
Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01
Kontaktní informace:
Internet: www.frengp.cz
E-mail: frengp@frengp.cz
Datová schránka: jpcthib
Sekretariát: 595 537 500
Ředitelna: 595 537 501

Pracovní doba podatelny a sekretariátu:

Po: 6.30 až 16.00, Út: 6.30 až 15.00, St: 6.30 až 15.00, Čt: 6.30 až 15.00, : 6.30 až 14.00 hod.

Zřizovatel

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, 702 18; IČ: 70890692

Identifikátory

 • IČ: 00601659
 • DIČ: CZ00601659
 • IZO: 102 244 944
 • REDIZO: 600 016 749

Součásti školy

 • střední škola, IZO: 102 244 944
 • školní jídelna, IZO: 103 120 335
 • domov mládeže, IZO: 103 120 327

Kapacita

 • škola: 850 žáků
 • školní jídelna: 500 stravovaných
 • domov mládeže: 90 lůžek

Obory vzdělání

Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou (denní studium):

18-20-M/01 Informační technologie

26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření aplikace počítačů

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)

Obor vzdělání ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem (denní studium):

26-51-H/01 Elektrikář (tříletý)

Čísla účtů

 • škola (hlavní účet): 6031801/0100
 • školní jídelna (inkasní platby): 86-6340980217/0100

Ředitel

Na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje č. 113/7454 byla ředitelkou školy jmenována RNDr. Milena Vaverková  s účinností od 1. 8. 2012.

Pravomoci ředitele a jeho působnost jsou dány zákonem číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu podle § 28a) zákona č. 250/2000 Sb. a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Poskytování informací

Informace poskytujeme dle zákona č.106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace jsou v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb. poskytovány za úhradu. Výše úhrady nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Škola může žádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. V případě, že bude škola za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost ve znění odst. 3 § 17 zákona 106/1999 Sb. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, škola žádost odloží.