Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Průmyslová škola - Maturita


Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část

1. povinná zkouška - český jazyk a literatura

2. povinná zkouška - cizí jazyk nebo matematika

Nepovinné zkoušky (nejvýše 2 zkoušky).

Profilová část

1. povinná profilová zkouška 

2. povinná profilová zkouška

3. povinná profilová zkouška

Nepovinné zkoušky (nejvýše 2 zkoušky). 

Matematika+ je zařazena  pro všechny maturitní obory.

Organizace a termíny maturitní zkoušky v roce 2017 najdete na www.novamaturita.cz . Všechny zkoušky společné části zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném termínu a za stejných podmínek. Ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení.

Český jazyk a literatura

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní - skládá se ze tří dílčích zkoušek:

  • Ústní zkouška. V ústní zkoušce jsou využity vědomosti získané přečtením literárního díla ze školního seznamu literárních děl. Ústní zkouška trvá 15 minut, koná se před maturitní komisí, předchází jí 20 minutová příprava. 
  • Didaktický test. Didaktický test je tvořený uzavřenými i otevřenými textovými úlohami; ověřovány jsou především dovednosti odvozené od práce s texty. 
  • Písemná práce. Strukturovaná písemná práce je tvořena několika ověřenými textovými úlohami se širokou odpovědí; ověřují se písemné produktivní dovednosti.

Školní seznam literárních děl

Stanovený počet titulů je 20. Žák si vybere z každé skupiny minimálně 4 díla(celkem však 20 titulů). Ve vybraných titulech musí být minimálně zastoupena 1x poezie, 1x drama a 1x próza. Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl ředitelce školy nejpozději do 31. března 2017. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl v daném školním roce.

Seznam literárních děl k maturitě

Maturitní seznam literatury SPŠEI 2016-2017

Seznam literárních děl žáka SPŠEI

Cizí jazyk

Zkouška z cizího jazyka je zkouškou komplexní - skládá se ze tří dílčích zkoušek:

  • Ústní zkouška. Ústní složka zkoušky z cizího jazyka ve společné části trvá 15 minut, žák má 20 minut na přípravu, ověřuje se ústní projev. Koná se před maturitní komisí. 
  • Didaktický test. Didaktický test se skládá ze dvou subtestů: poslech, čtení a jazyková kompetence. 
  • Písemná práce. Strukturovaná písemná práce je tvořena několika ověřenými testovými úlohami se širokou odpovědí, ověřuje se písemný projev. 

Matematika

Zkouška z matematiky je koncipována jako didaktický test.

Nepovinné zkoušky

Dle zájmu si žák zvolí až 2 nepovinné zkoušky: cizí jazyk, matematika

 

Další informace (harmonogram, pravidla konání, maturitní témata, ...)

Maturity-2017