Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Průmyslová škola - Maturita


Podzimní termíny MZ

  • 3. až 7. 9.        PP a DT SC maturitní zkoušky
  • 10. 9.              praktická MZ
  • 11. 9.              ústní MZ

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část

1. povinná zkouška - český jazyk a literatura

2. povinná zkouška - cizí jazyk nebo matematika

Nepovinné zkoušky (nejvýše 2 zkoušky).

Profilová část

1. povinná profilová zkouška 

2. povinná profilová zkouška

3. povinná profilová zkouška

Nepovinné zkoušky (nejvýše 2 zkoušky). 

 

Český jazyk a literatura

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní - skládá se ze tří dílčích zkoušek:

  • Ústní zkouška. V ústní zkoušce jsou využity vědomosti získané přečtením literárního díla ze školního seznamu literárních děl. Ústní zkouška trvá 15 minut, koná se před maturitní komisí, předchází jí 20 minutová příprava. 
  • Didaktický test. Didaktický test je tvořený uzavřenými i otevřenými textovými úlohami; ověřovány jsou především dovednosti odvozené od práce s texty. 
  • Písemná práce. Strukturovaná písemná práce je tvořena několika ověřenými textovými úlohami se širokou odpovědí; ověřují se písemné produktivní dovednosti.

Seznam literárních děl k maturitě

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z CJL

Cizí jazyk

Zkouška z cizího jazyka je zkouškou komplexní - skládá se ze tří dílčích zkoušek:

  • Ústní zkouška. Ústní složka zkoušky z cizího jazyka ve společné části trvá 15 minut, žák má 20 minut na přípravu, ověřuje se ústní projev. Koná se před maturitní komisí. 
  • Didaktický test. Didaktický test se skládá ze dvou subtestů: poslech, čtení a jazyková kompetence. 
  • Písemná práce. Strukturovaná písemná práce je tvořena několika ověřenými testovými úlohami se širokou odpovědí, ověřuje se písemný projev. 

Matematika

Zkouška z matematiky je koncipována jako didaktický test.

Nepovinné zkoušky

Dle zájmu si žák zvolí až 2 nepovinné zkoušky: cizí jazyk, matematika

 

Profilová část maturitní zkoušky

Pravidla konání profilové části maturitní zkoušky

Způsob hodnocení ústní zkoušky

Způsob hodnocení praktické zkoušky

Témata profilových zkoušek pro obor elektrotechnika E4A

Témata profilových zkoušek pro obor elektrotechnika E4B

Témata profilových zkoušek pro obor informační technologie

 

Další informace k maturitní zkoušce v roce 2018 najdete na www.novamaturita.cz . Všechny zkoušky společné části zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném termínu a za stejných podmínek. Ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení.