Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Průmyslová škola - Přijímací řízení 2019


Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Jednotné přijímací zkoušky konané formou písemného testu z předmětů matematika a český jazyk a literatura proběhnou v těchto termínech:

1. termín: 12. dubna 2019 - pro čtyřleté obory vzdělání

2. termín: 15. dubna 2019 - pro čtyřleté obory vzdělání

 

Náhradní termín přijímacích zkoušek:

1. termín: 13. května 2019

2. termín: 14. května 2019

 

Na obor vzdělání se závěrečnou zkouškou a výučním listem (26-51-H/01 Elektrikář) se tyto termíny nevztahují (uchazeči přijímací zkoušky nekonají).

 

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2019/2020

Obory vzdělání s maturitní zkouškou

18-20-M/01  Informační technologie, čtyřleté denní studium – 30 uchazečů

26-41-M/01  Elektrotechnika se zaměřením aplikace počítačů, čtyřleté denní studium – 60 uchazečů

Obor vzdělání s výučním listem

26-51-H/01   Elektrikář, tříleté denní studium – 30 uchazečů

                    

Přijímací zkoušku může každý žák konat dvakrát, tedy na obou školách, na které si podal přihlášku ke vzdělávání. Započítává se vždy lepší výsledek z každého testu. Pořadí škol na přihlášce nesouvisí s tím, o kterou školu nebo obor má uchazeč větší zájem. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání v jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání a na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.

Kritéria pro jednotlivé obory vzdělání budou zveřejněna do konce ledna 2019.

Přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné doručit (osobně na sekretariát nebo poštou) do 1. 3. 2019 (včetně). Přihlášku lze stáhnout na stránkách MŠMT.

Pro zájemce o studium na naší škole pořádáme přípravné kurzy (z českého jazyka a matematiky) v termínu 8. 2. a 15. 2. 2019, v době od 16.00 do 18.00 hod.

  • Na kurzy je možno se přihlásit od 2. 1. 2019 telefonicky (595 537 508) nebo osobně na sekretariátu školy nebo e-mailem (zbavitelova@frengp.cz).
  • Při přihlašování je nutno uvést jako kontaktní údaj funkční e-mailovou adresu, na kterou bude zaslána pozvánka.
  • Maximální počet míst každého kurzu je 60.
  • Přihlašování do kurzu bude zastaveno 5. 2. 2019 (pro kurz pořádaný dne 8. 2. 2019) a 12. 2. 2019 (pro kurz pořádaný dne 15. 2. 2019) nebo při dosažení maximálního počtu (60) před těmito daty.