Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Oznámení o konání voleb


Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem dne 27 . 4. 2009 a upravených doplňkem č. 1 ze dne 20. 7. 2011 s účinností od 1. 9. 2011 svolává volební komise v době od 19. 9. 2012 do19. 10. 2012 oprávněné osoby k volbám do Školské rady při Gymnáziu a Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace.

Ve Frenštátě p.R., dne 18. 9. 2012
RNDr. Milena Vaverková, ředitelka školy