Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Univ 2 kraje


Projekt se snaží zvýšit zapojení středních odborných škol do poskytování dalšího vzdělávání, a tak přispět k řešení jejich obtížné situace v době populačního poklesu, zároveň podpořit účast dospělých na dalším vzdělávání. Řešení všech uvedených problémů je celospolečenským zájmem.

Cíle projektu

Obecný cíl projektu: proměna středních škol z institucí poskytujících počáteční vzdělávání v centra naplňující koncept celoživotního učení.
 

Dílčí cíl 1  

Vytvořit a rozvíjet sítě škol naplňujících koncept celoživotního učení:
 

  • motivovat školy, jejich PP a všechny další aktéry k proměně školy;
  • proměnit postupně SŠ zapojené do projektu na instituce poskytující počáteční i další vzdělávání - centra celoživotního učení; to vyžaduje změnu pojetí práce i řízení školy, nový způsob práce s klienty, prohloubení spolupráce se zaměstnavateli;
  • vytvářet systematicky a na základě dohody s jednotlivými krajskými úřady sítě škol - center celoživotního učení; celkem vznikne 13 sítí škol;
  • prohloubit, doplnit či inovovat potřebné profesní kompetence vybraných 3 250 učitelů škol zapojených do projektu.

Dílčí cíl 2

Rozšířit nabídku dalšího vzdělávání na středních školách zapojených do projektu:

  • připravit 975 modulově koncipovaných programů dalšího vzdělávání ,pilotně ověřit 325 z nich; programy budou reagovat na aktuální potřeby regionálního trhu práce i trhu vzdělávání a na aktuální vzdělávací potřeby jednotlivců či různých cílových skupin (např. 50 +);
  • podpořit při tvorbě programů dalšího vzdělávání ty, které umožní zachovat obory vzdělání, které nebudou pro nedostatek zájemců otevírány na úrovni počátečního vzdělávání, ale jejich absolventi budou vyhledáváni zaměstnavateli;
  • spolupracovat při přípravě a posuzování programů dalšího vzdělávání s relevantními zaměstnavateli či dalšími aktéry trhu práce (650);
  • vytvořit a rozvíjet informační systém o nabídce programů dalšího vzdělávání;
  • podpořit informovanost všech obyvatel ČR o možnostech dalšího vzdělávání, přispět ke zvýšení jejich motivace k zapojení do dalšího vzdělávání.

opvk-hor-zakladni-logolink-rgb-cz