Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Oznámení o konání voleb


Oznámení o konání doplňujících voleb do Školské rady při Gymnáziu a Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a na základě Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem, volby do Školské rady při Gymnáziu a Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organice, v termínu 7. - 21. 9. 2015 a to z řad rodičů a zletilých žáků SPŠEI.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 27.8. 2015

Jmenování volební komise

V souladu se Zásadami zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem a schválených usnesením rady kraje č. 15/782 dne 27 . 4. 2009 a upravených doplňkem č. 1 schváleným radou kraje usnesením č. 89/5549 dne 20. 7. 2011 s účinností od 1. 9. 2011 jmenuje ředitelka školy volební komisi pro volby do Školské rady při Gymnáziu a Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace ve složení:

  • PaedDr. Josef Šebetovský
  • Ing. Jarmila Samiecová
  • Emil Milata (T4A)

Ve Frenštátě p.R., dne 27. 8. 2015
RNDr. Milena Vaverková, ředitelka školy