Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Jednání školské rady dne 21. 10. 2014


Program jednání:

  1. Zahájení, uvítání
  2. Výsledky doplňujících voleb
  3. Volba předsedy a místopředsedy Školské rady
  4. Pověření zapisovatele
  5. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2013/2014
  6. Informace o výsledku maturitních zkoušek po podzimním termínu
  7. Informace o stavebních úpravách a investicích do objektu školy
  8. Informace ke změnám ve ŠVP
  9. Schválení školního řádu
  10. Různé

Zápis ze Školské rady 9-2014