Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Oznámení o konání voleb


Oznámení o konání doplňujících voleb do Školské rady při Gymnáziu a Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a na Základě Zásad zřizování školských rad při základních , středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem, volby do Školské rady při Gymnáziu a Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organice, v termínu do 7.9. 2014 a to z řad rodičů a zletilých žáků Gymnázia a učitelů.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 7.8. 2014