Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Jednání školské rady dne 6.3.2013


Školská rada připomněla poslání a právní rozměr Školské rady,

  • zvolila místopředsedu Školské rady,
  • projednala a schválila Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012,
  • vyslechla informace o výchově a vzdělávání v 1. pololetí školního roku 2012/2013,
  • byla informována o stěhování gymnázia, přijímacích zkouškách pro školní rok 2013/2014,
  • plnění Odznaku všestrannosti olympijských vítězů a
  • problematice parkování a vlakové zastávky ve Školské čtvrti.