Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Projekt Erasmus + KA1 "Nové metody ke zkvalitnění výuky a motivaci" - získal grant!

logoerasmus-1000

Naše škola získala grant z fondu EU na metodologické kurzy pro 4 učitele angličtiny, kteří se budou vzdělávat ve Velké Británii po dobu 14 dnů v průběhu letních prázdnin 2017. 

Kurzy povedou k osvojení si nových metod výuky a tím podpoří profesní rozvoj učitelů. Kurzy například poskytnou praktické lekce k nácviku správné výslovnosti a intonace, lekce k využívání hovorového jazyka, seznámí účastníky s metodami motivace a technikami výuky ve třídě s různou úrovní jazyka, přiblíží nové metody hodnocení žáků, či poskytnou praktické informace vedoucí k vytváření výukových materiálů s použitím IT technologií a pro tvorbu online výukového prostředí.

Díky projektu se také učitelé mohou setkat a využít zkušeností ostatních zahraničních vyučujících, se kterými se na kurzech seznámí. Nedílnou součástí pobytu bude i krátká návštěva výuky a možnost diskuze s učiteli na středních školách ve Walesu a Skotsku.

Očekává se, že nové metody povedou ke zvýšenému zájmu žáků o výuku anglického jazyka a následně k lepším výsledkům u maturitních zkoušek, u mezinárodních jazykových zkoušek a u přijímacích zkoušek ke studiu na vysokých školách u nás i v zahraničí.


Mgr. Romana Petrová