Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků maturitních tříd a žáků konajících závěrečné zkoušky

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků maturitních tříd a žáků konajících závěrečné zkoušky

 V době od 11. 5. 2020 zajišťuje škola tyto vzdělávající aktivity a konzultace, a to za účelem přípravy na maturitní nebo závěrečné zkoušky:

 • individuální konzultace
 • praktické vyučování
 • odborný výcvik

Žáci závěrečných ročníků byli informováni, že před prvním vstupem do školy je zapotřebí podepsat čestné prohlášení, které se nachází na konci tohoto dokumentu.

 Informace o provozu školy od 11. 5. 2020

 Vstup do budovy školy nebo školského zařízení:

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

 V budově školy

 •  Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a venkovních prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 •  Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

 Ve třídě

 •  Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

 •  Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet doporučený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru) – například obrázek v příloze.
 • Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

Pokud žák patří do rizikové skupiny s rizikovými faktory, které stanovilo Ministerstvo zdravotnictví a jejichž výčet je možno najít v přiloženém dokumentu, je mu dána možnost zvážení účasti na vzdělávacích aktivitách.

Pro žáky, kteří se zúčastní vzdělávacích aktivit bude možnost stravování ve školní jídelně.

Po ukončení vzdělávání žák školu neprodleně opouští.

 

RNDr. Milena Vaverková
ředitelka školy

 

Ke stažení:

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Ochrana zdraví a provoz středních škol pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku v období do konce školního roku 2019/2020