Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Zahraniční geografická exkurze – Pobaltí a Rusko

Ve dnech 29. 8. – 8. 9. 2019 se 41 žáků gymnázia, převážně z řad IV. ročníků, zúčastnilo již tradiční každoroční zahraniční geografické exkurze. Tato akce pořádaná geografy školy ve spolupráci s CK Wisnar groupe mondiale s.r.o., je součástí rozšířené výuky předmětu regionální geografie Evropy. Počátkem letošního školního roku účastníci exkurze navštívili tři Pobaltské republiky: Litvu, Lotyšsko a Estonsko. V druhé části exkurze účastníci zavítali především do dvou ruských metropolí, Petrohradu a Moskvy. Poslední den exkurze proběhla i krátká návštěva hlavního města Polska, Varšavy. Během akce si žáci školy doplnili a rozšířili své poznatky z jednotlivých oborů fyzické a socioekonomické geografie daného ragionu. Program jedenáctidenní zahraniční geografické exkurze byl velmi náročný a pestrý. (fotogalerie, článek – J. Jančálková, III.B).

Podrobný program exkurze:

 1.den:  odjezd večer (21:30 hod.), noční cesta přes Polsko do Pobaltí.

2.den:   přejezd Pobaltím: v Litvě zastávka u Hory Křížů.  Vjezd do Lotyšska,  návštěva  Rigy.  Přejezd na nocleh. 

3.den:  návštěva  Tallinu. Procházka centrem (hradby,radnice,starý trh, Horní město: hrad s katedrálou Alexandra Něvského a chrámem Panny Marie).  Volno, večer  přejezd do Narvy, hranice s Ruskem.

4.den:  nad ránem z hraničního ruského Ivangorodu odjezd na východ, k Petrohradu. Časně ráno kolem Kronštadu, mrakodrap Gazpromu Lachta 462 m  – nejvyšší v Evropě.  Zastávka u Piskarevského hřbitova, který připomíná oběti  blokády Leningradu za druhé světové války.  Příjezd do centra Petrohradu: křižník  Aurora, dům Petra Velikého, procházka na Zaječí ostrov  k Petropavlovské pevnosti. Autokarem přes Malou Něvu  na Vasilevský ostrov k Akademii, Menšikovu paláci,  univerzitě. Procházka kolem muzejních budov (Kunstkamera, Válečného námořnictva, Literatury,..) na špici ostrova k rostrálním  sloupům s výhledem na Petrohrad…. Přes velkou Něvu k symbolu města, kterým je Měděný jezdec (Méďnyj Vsadnik). A v sousedství pak Manéž, Nové Holandsko, katedrála sv.Izáka, Admiralita, Palácové náměstí a Zimní palác…. Odjezd na ubytování, nocleh.

5.den:  ráno odjezd do Carského Sela (Puškino), kde je jedinečný zámek Kateřinský palác s jantarovou komnatou,  odpoledne pak odjezd do Petrodvorců  (zámek a překrásné zahrady klesající k vodám  Finského zálivu, četné vodotrysky, sochařská výzdoba,…).  Návrat do Petrohradu: Smolný klášter i palác....  Večerní město, Něvský prospekt, mosty přes Něvu..... Nocleh.

6.den:  Procházka Petrohradem od Palácového nábřeží přes Martova pole, Chrám Kristova Narození („Spas na krvi“),Ruské  muzeum, Něvský prospekt, památník Kateřiny II.,  Gosťynij DvorKazaňský chrám…. … odpoledne volno k návštěvě Ermitáže s úžasnými sbírkami umění.   Večerní plavba po Něvě (fakult.), odjezd, noční přejezd ve směru Velikij  Novgorod, Tver do Moskvy.

7.den:   ráno příjezd do Moskvy, kolem VDNCH. Přejezd do centra (metro, autobus): Kremelské nábřeží, Rudé náměstí, Leninovo mausoleum, Kreml, Spasská věž, Chrám Vasila Blaženého, GUM, Historické muzeum, Iberská brána…. Ochotnyj Dvor, hrob neznámého vojína u kremelské zdi, Manéžní náměstí, vstup do Kremlu branou v Trojické věži. V areálu Kremlu lze vidět Senátní palác- sídlo prezidenta, Státní palác, Velký kremelský palác, Arsenál, soubor středověkých pravoslavných chrámů a zvonic, dělo Car puška, zvon Car Kologol, ….. Procházka na Kremelské nábřeží s výhledem na Kreml nad řekou Moskvou, na obnovený chrám  Krista Spasitele, Stalinovy sestry (mrakodrapy Žiloj dom na Kotělničeskoj naběreži a MID/Zamini u Arbatu a mrakodrap Ukrajina.).  Ubytování, nocleh.

8.den:  výstaviště VDNCH s pavilony jednotlivých částí SSSR, Ruska…. památník dobyvatelů kosmu (muzeum kosmonautiky).  Televizní věž Ostankino.  Přejezd do Leteckého muzea v Moninu, pak návrat do Moskvy, večer výjezd na Vrabčí Hory (dříve Leninské), výhled na okolí: Lomonosovova univerzita, sportovní areál Lužniky, Novoděvičí klášter, nocleh.

9.den:   Moskva. Arbat,  futuristické výškové stavby v administrativní čtvrti  MCC, Novoděvičí klášter, Arbat, možnost návštěvy Treťjakovské galerie.….   odpoledne volno v centru Moskvy (Kitan gorod, Zarjadský park s kostely  a paláci…). Večer odjezd z Moskvy,  noční cesta  ve směru na západ (Lotyšsko, Litva).

10.den:  dopoledne přejezd do Litvy, Vilnius, krátká prohlídka (hrad, zámek, katedrála, kostely…), do Polsku na nocleh.

11.den:  přejezd  Polskem, krátká dopolední návštěva centra Varšavy. Zpáteční cesta, návrat domů večer.

 

 

Mgr. René Gráf