Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Jeden z nejlepších programátorů webových stránek je z frenštátské průmyslovky

Velkým úspěchem pro naši školu bylo umístění v ústředním kole Soutěže v programování. Soutěž proběhla ve dnech 21. - 23. 6. 2019 v Hradci Králové a zúčastnilo se jí 20 nejlepších studentů ze všech krajských kol.

V kategorii „programování webu“ se na vynikajícím třetím místě umístil student třetího ročníku oboru informační technologie Ondřej Štěpán.

Úkolem soutěžících bylo během čtyř hodin sestavit aplikaci Rubikova kostka, která obsahovala jak 2D, tak i 3D pohledy na kostku, možnosti otáčení jednotlivých řad a sloupců kostky. Součástí zadání byla také simulace otáčení kostky v 3D pohledu.

Po vypršení časového limitu odborná porota hodnotila jednotlivé práce. Za každý zvládnutý úkol porotci přidělovali soutěžícím body, které žáci mohli získat také za správně psaný kód a formátování všech objektů.

Ústřední kolo Soutěže v programování získalo záštitu hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D., záštitu děkana Fakulty informatiky a managementu prof. RNDr. Josefa Hynka, MBA., Ph.D. a záštitu primátora Statutárního města Hradec Králové, prof. PharmDr. Alexandra Hrabálka, CSc.

Mgr. Kateřina Menšíková