Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Naši žáci na zahraničním jazykovém studijním pobytu v SRN.

Jazykový pobyt v německém Kolíně nad Rýnem studentů Gymnázia a Střední průmyslové školy ve Frenštátě pod Radhoštěm

S podzimem dorazila do naší školy neuvěřitelná výzva. Deset studentů mohlo vycestovat díky finančnímu přispění úřadu Moravskoslezského kraje k  západním sousedům, do Spolkové republiky Německo, kde se po dobu jednoho týdne intenzivně učili jazyk největšího obchodního partnera České republiky, jazyk čtvrté největší ekonomiky světa. Intenzivní kurs němčiny probíhal v Kolíně nad Rýnem, ve městě, které je staré více než 2000 let. O studijní pobyt zaměřený na všeobecné jazykové dovednosti byl z řad studentů obrovský zájem. Nebylo jednoduché rozhodnout, kdo pojede. Vybráni byli ti, kteří kromě výborných studijních výsledků jsou ochotni vynaložit nemalé úsilí, aby kromě angličtiny ovládli další cizí jazyk. Jejich píle díky podpoře ze strany Moravskoslezského kraje tak byla odměněna. Celý studijní pobyt byl totiž hrazen z finančních prostředků kraje.

Cesta do místa vzdáleného více než 1000 kilometrů byla plná očekávání, jak bude celý týden v cizím prostředí probíhat. Nikdo ze studentů ještě Porýní  - Vestfálsko nenavštívil  a výuka německého jazyka s rodilou mluvčí byla rovněž novou zkušeností. Studenti byli z pobytu nadšení. Velmi si cenili, že se mohli v Kolíně nad Rýnem intenzivně věnovat studiu němčiny.

Po skončení vyučovacích hodin v jazykové škole German Lingua měli studenti možnost poznat kosmopolitní město, ve kterém se prolínají kultury snad  celého světa. Dominantou je bezesporu velkolepá gotická katedrála, kam studenti zamířili hned první den. Navštívili také kolínské muzeum, které se zaměřuje na dějiny antiky a raného středověku a  odpolední čas využili k návštěvě kolínské ZOO. Ke kulturnímu programu patřila také návštěva kina. Film byl samozřejmě v němčině bez jakýchkoliv titulků a bylo patrné, že studenti opravdu pochopili, že němčina nekouše. Poslední odpoledne strávené ve čtvrtém největším německém městě zavítala  studijní skupina do největší mešity na území Spolkové republiky Německo. Prvotní obavy byly překonány zvědavostí, studenti vstoupili do modlitebny muslimů a všichni bez výjimek byli  překvapeni, jak krásná a  exotická byla interiérová výzdoba mešity.

Celý týden uběhl nepředstavitelně rychle. Studenti snad ani ještě nechtěli jet domů a raději by se dále pilně učili. Příležitost, která byla naší škole poskytnuta, obohatila  žákům jejich znalosti, dovednosti a také jim dala do života úžasnou zkušenost. Pevně věřím, že celý kurs němčiny přispěl  účastníkům ještě k větší vnitřní motivaci ke studiu.

Moc za žáky a naši školu Moravskoslezskému kraji děkuji.

                                                                                                                                     Jakub Volný