Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Spolupráce se školou ve Springfieldu (Nebraska, USA)

Žáci Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm spolupracují od října tohoto  roku se studenty ze střední školy  PLATTEVIEW HIGH SCHOOL ve Springfieldu (Nebraska, USA). Partnerství vzešlo z návštěvy pilotů Air National Guard z Nebrasky, kteří si u příležitosti Dnů NATO přišli popovídat s našimi studenty, zároveň nám zprostředkovali kontakt s panem Lundeenem, učitelem dějepisu výše jmenované školy.  Z příjmení učitelů, kteří na škole působí, nám bylo na první pohled zřejmé a sympatické, že se v dané oblasti usídlilo mnoho Čechů - Svoboda, Dostál, Janák, Janda, Zelený. Česká příjmení mají i někteří ze studentů. Navíc se každoročně  v blízkém městě  pořádá český festival.

springfield

V rámci spolupráce jsme se nejprve dohodli na společném harmonogramu aktivit a poté se pustili do práce.   Prvním úkolem  byla tvorba společného loga. Studenti z obou zemí vytvářeli návrhy a hlasovali o nejlepším z nich. Logo nyní vyjadřuje naše přátelství a je použito na vytvořených materiálech a výstupech partnerství. Mezi ně dále patří výměna prezentací a videí na různá témata týkající se našich rozdílných kultur (tradiční svátky, jídlo, každodenní život, zvyky, migrace Čechů do USA), tvorba společné blogové stránky, online kvízů a videokonference.

Žáci si již také vyměnili prezentace týkající se školního prostředí a odpověděli si vzájemně na otázky, které je zajímaly. Příjemným překvapením byl pro nás balík s halloweenskými sladkostmi, který nám partnerská škola poslala u příležitosti oslav Halloweenu. Nechceme zůstat pozadu, a proto připravujeme podobnou sladkou nadílku žákům ze Springfieldu u příležitosti oslav svatého Mikuláše.

V současné době žáci připravují krátké video, které má zdokumentovat jeden školní den studenta. Další zajímavé nápady se mohou objevit v průběhu spolupráce. Partnerství není časově omezeno a záleží jen na nás, jak se bude nadále vyvíjet.

V hodinách angličtiny se naši studenti seznamují s anglicky mluvícími zeměmi, ale teoretická znalost nestačí, pokud není podporována reálnými zkušenostmi. Větší přehled, jak lidé myslí, žijí a pracují v cizí zemi, jim dává šanci porozumět kulturním rozdílům a podporuje toleranci a respekt. Vzájemná spolupráce tak může mít pozitivní vliv nejen na studenty, ale i  na učitele.

Mgr. Romana Petrová