Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Výzva k podání nabídky na zhotovitele pro stavbu „Oprava střechy“

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele u akce „Oprava střechy - část A, budova č. p. 1258“ (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace). Konkrétně provedení opravy střechy budovy A č. p. 1258. Oprava spočívá v kompletní výměně střešní hliníkové plechové krytiny vč. klempířských a zámečnických prvků. Součástí akce je i výměna bleskosvodu na střeše, výměna poškozených prvků krovu a bednění. Celý text nabídky včetně příloh si můžete stáhnout zde.

Dodatečná  informace č. 1 k výběrovému řízení „Oprava střechy - část A, budova č. p. 1258 (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm)“ - Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.